Cultuurpodium Vanslag

Cultuurpodium Vanslag is de huurder van het monumentale pand. Vanslag is een zelfstandige stichting met een eigen bestuur dat zich tot doel stelt een breed cultureel aanbod te verzorgen, precies wat de stichting beheer en behoud voor ogen heeft als het gaat om het herbestemmen van de Willibrordkerk te Borger. Meer informatie over de programmering van Vanslag, alsmede de huurmogelijkheden voor bijzondere bijeenkomsten vindt u op de website van Vanslag: http://www.vanslag.eu

VANSLAG is een stichting en is afhankelijk van fondsen, donaties, sponsorgelden, subsidies, giften, legaten en andere geldstromen. De activiteiten voor zowel het cultuurpodium als het grand café (ook in VANSLAG gevestigd) worden zoveel mogelijk uitgevoerd en begeleid door vrijwilligers. Voor de commerciële horeca zijn medewerkers in dienst van Vanslag Ontmoetingen b.v

Doelstelling van stichting VANSLAG
Het (doen) ontwikkelen en produceren van activiteiten op het gebied van kunst en cultuur, met inbegrip van media, wetenschap en educatie.  De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het exploiteren van een ruimte (de Oude Kerk van Borger) voor kunst en cultuur alsmede voor horecafaciliteiten in de ruimste zin des woord.