Over de Stichting (SBBWB)

En de nieuwe eigenaar is…

Op 31 december zijn de stukken getekend en is de Stichting Beheer en Behoud Willibrordkerk Borger de trotse eigenaar geworden van de voormalige dorpskerk van Borger.De stichting is is vele partijen erkentelijk voor het verrichte voorwerk, dat al in 2011 gestart is en nu met het tekenen van de stukken zijn beslag heeft gekregen. De Stichting neemt haar taak uiterst serieus en gaat hard verder op de ingeslagen weg waar een passend gebruik, vele vrienden en donateurs, er voor kunnen zorgen dat we tot in lengte van jaren gebruik kunnen maken van het vlaggenschip van Borger, in cultureel en toeristisch opzicht.

De Stichting (SBBWB)

  1. De stichting stelt zich in het algemeen ten doel:
    1. het ontwikkelen, in stand houden, in eigendom (doen) verwerven, beheren en exploiteren van de Willibrordkerk in Borger, zijnde een dynamisch centrum voor kunst en cultuur, alsmede relevante commerciële activiteiten die daaraan in de breedste zin ondersteunend en faciliterend zijn, daaronder begrepen doch niet beperkt tot horeca, verhuur, congresorganisatie, catering en retail;
    2. het realiseren van een aansprekende programmering in en rond de Willibrordkerk in Borger op het gebied van kunst en cultuur, met inbegrip van media, wetenschap en educatie;
    3. het oprichten van, deelnemen in, het voeren van directie over, het administreren van, alsmede het uitoefenen van toezicht op rechtspersonen die werkzaam zijn op voormelde werkterreinen en naar het oordeel van de directie passen binnen de “core business” van de stichting.
  2. De stichting beoogt een sluitende exploitatie.
  3. De stichting streeft ernaar om met al haar geledingen, zoals het bestuur, de directie, de raad van toezicht , haar werkzaamheden in goed overleg uit te voeren.

Bestuur en Raad van Toezicht

Het bestuur van de stichting bestaat uit:

J. Bruintjes (voorzitter)

F. Beekman (secretaris-penningmeester)

Postadres is Hoofdstraat 34, 9531 AG Borger, of Postbus 26, 9530 AA Borger

Tel 06-41553533

R. Heijs (technische zaken)

De raad van toezicht bestaat uit:

HJ Meijer (voorzitter)

B. Boerema (secretaris)

R van der Laan (penningmeester)

De directie is een gedelegeerde opdracht aan de Stichting Cultuurpodium Vanslag. Boekingen en reservering is mogelijk via http://www.vanslag.eu, info@vanslag.eu