Vrienden van de Willibrordkerk Borger

Introductie

De instandhouding van het monumentale kerkgebouw kost veel geld. Aan de hand van een onderhoudsplan hopen we elk jaar een stukje renovatie te kunnen uitvoeren. Zo is in 2013 de de zaal en keuken geheel vernieuwd.

De Stichting kan aan inkomsten komen door allerlei activiteiten in het gebouw te organiseren. Maar naar alle waarschijnlijkheid is de opbrengst van deze activiteiten niet voldoende om de kosten van het onderhoud geheel te kunnen betalen.

We hebben dan ook donateurs nodig, als “Vrienden van de Willibrordkerk Borger ”, die bereid zijn om jaarlijks een bedrag aan de Stichting over te maken. We hopen zo te kunnen beschikken over een min of meer vaste inkomstenbron, die het ons mogelijk maakt om het gebouw te bewaren voor de toekomst.

We hopen en vertrouwen er op dat een grote schare Vrienden bereid zal zijn de instandhouding van de Willibrordkerk te ondersteunen!

Wilt u Vriend van de stichting Beheer en behoud Willibrordkerk Borger  worden?

Neem dan contact op met de secretaris van de Stichting. Dan krijgt u de formulieren in huis waarmee u zich als Vriend (of Vriendin) kunt inschrijven. Na ontvangst van uw donatie krijgt u een lidmaatschapskaart, die een jaar geldig is.

U vindt het adres van de secretaris/penningmeester onder bestuur.

Als u financieel een steentje wilt bijdragen aan de instandhouding ,beheer en onderhoud van het monumentale pand, kunt u lid worden van de Vrienden van de Stichting Beheer en Behoud Willibrordkerk Borger.

Met de donaties van de Vrienden is de Stichting verzekerd van een vaste stroom van inkomsten, wat van belang is voor de uitvoering van het onderhoudsplan voor het gebouw.

We hopen dan ook dat u bereid bent om Vriend van de Stichting te worden. Hoe dit in zijn werk gaat, leest u in de introductie. Onder Vriendenprijsjes kunt u lezen wat het kost om Vriend te zijn. En onder activiteiten voor vrienden kunt u lezen dat uw gulle bijdrage door de Stichting wordt beloond!

Vriendenprijsjes

Hoeveel moet u bijdragen om Vriend van de Stichting beheer en behoud Willibrordkerk te kunnen zijn?

We hanteren vier categorieën:

  • wie € 25,00 per jaar bijdraagt, is een Goede Vriend
  • wie € 100,00 per jaar bijdraagt, is een Boezemvriend
  • wie € 250,00 of meer per jaar bijdraagt, is een Hartsvriend
  • bedrijven/organisaties die jaarlijks 500,00 of meer doneren mogen een dagdeel gratis gebruik maken van het gebouw.
  • Vriend voor het leven wordt je als je eenmalig een bedrag van € 1000,00 of meer doet

Zo hopen we dat u, ongeacht de omvang van uw portemonnee, in staat zult zijn om Vriend van de Stichting Beheer en Behoud Willibrordkerk Borger  te worden!

De Vrienden de SBBWB worden voor hun bijdrage beloond met de volgende activiteiten:

  • Ieder jaar organiseert de Stichting samen met de stichting Cultuurpodium Vanslag een Vriendenconcert in het gebouw, dat gratis toegankelijk is voor de vrienden.
  • Elke vriend krijgt de nieuwsbrief gratis toegestuurd. Zo blijft u op de hoogte van de activiteiten.